.    

.

STERK OP HET WERK


Vijfentwintig jaar geleden heb ik "Sterk op het Werk" opgericht. Voornamelijk gewerkt met mensen uit organisaties die weer werkten met mensen;

Politiemensen,  Ziekenhuispersoneel, Parkeerbeheerders, Dak en Thuisloze opvang, Drugshulpverleners, Zwerfjongerenwerkers, Medewerkers Geweldopvang, NS- personeel, Rode Kruis vrijwilligers Ongedocumenteerdenopvang.

Van Omgaan met Agressie naar Effectief Communiceren; elkaar aanspreken, complimenten geven, feedback geven.

Waarom?

Om het omgaan met elkaar binnen de organisaties "gezond" te houden.

Iedereen heeft behoefte aan communicatie, begrepen te worden, gehoord en gezien te worden.

Woorden zijn belangrijk net als de non verbale communicatie.

Fysieke en mentale trainingen zorgen voor een goed evenwicht in wat je voelt en  wat het je doet wanneer iemand iets tegen je zegt.

Welke vragen je kunt stellen, welke antwoorden je wilt krijgen.

Supervisie en intervisie geven je werk diepgang door met elkaar in gesprek te gaan, door verschillen te benoemen, elkaar te verrijken met andere manieren van benadering.

De trainingen maken je 

STERK OP HET WERK

Daar gaat het mij om.

Margreet van den Heuvel